Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

2000

1 Kasım 2000 Açılış Konuşması

Sayın Konuklar, Değerli dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz.

Bu geceki panelimizin mevzuu “Bilgi Çağında Dünya Evrim Projesinde Hizmet Veren Dünya Kuruluşlarının Dünyaya Verecekleri Barış – Dostluk – Birleşim Çağrıları”dır.

Bu neden ile bizleri kırmayarak Davetimizi kabul eden ve her kıt’adan gelerek insanlığa ışık tutan dostlarımıza İnsanlık ve Evrenler adına Minnetlerimizi, teşekkürlerimizi bildirmek bir borçtur. Onlara tekrar hoş geldiniz diyorum.

Dostlarım, tüm planetimiz 1900 yılından itibaren çok hızlı bir evrim ve yetiştirilme programına alınmıştır. Bunu, yaşadığımız olaylar bize ispat etmektedir.

Her yüzyıl bir kozmik çağdır. Ancak devreye alınmış olan Birleşim Projesi 300 yılı kapsayacak olan bir sürece tâbidir.

Bu sürecin skalalarına sıra ile Sistem – Nizam – Düzen denilmektedir. 20. Yüzyılımız Planetimizin hazırlanış ve uyanış dönemidir. Ve bu birinci skala Sistemdir.

İkinci skala ise içinde yaşadığımız 21. Yüzyıl bir tatbikat ve seçim dönemi olacaktır. Bu programa da Nizam denilmektedir. Üçüncü skala ise 22. Yüzyıl Oluşum ve Kuruluş olarak devreye girecektir ki, bu da Düzendir.

20. Yüzyıl’da Planetimizde evrimsel yolda hizmet veren ve değişik dünya kuruluşlarından gelen birer temsilciler ile bu gece sizlerle bazı bilinmezlikleri ve hakikatleri paylaşacağız.

Artık biliyoruz ki, planetimiz ileri yıllarda her şeyin mükemmele gideceği bir Çağın hazırlık programını yaşamaktadır. Evrensel Bütünlükte ve Kâinatlar nizamında hiçbir şey oluruna bırakılmamıştır.

Bu yüzden Planetimizde bugüne kadar yapılmış olan tüm Çalışma düzenleri ve yaşam, bir Sebep ve Netice zincirlerine dayandırılmıştır.

Üstünde taşı, Toprağı ve tüm mevcudatı ile yaşadığımız Dünya ismini taşıyan bu yer küre bir imtihan boyutudur. Ve artık Maddi – Manevi ve Doğal yönden gücünü kaybetmiş ihtiyar bir Dünyadır. Ve artık insanlığın ilk mesuliyeti onu ayakta tutabilme ve yaşatma çabalarıdır.

Aksi halde üstündeki tüm Bütünlükle beraber zaman aşamalarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte önce bu nedenledir ki, Kardeş bir Dünya Bütünlüğüne gidilmektedir.

Şu an Dünyamız bir evrensel okuldur. Ve herkes bu okulda hür bir ruh ve hür bir şuur olarak kendi bilincinden sorumludur. Bu okulda asla empozeye yer yoktur.

Herkes kendi yolunu kendisi seçerek kendi kendisinin Efendisi ve Gurusu olmak zorundadır. Bu Kozmos’un programıdır. Hepimiz şu an Dünyada bir mozaiğin parçalarıyız.

Bu Göksel ve güzel mozaikler bu gece mutlu, harpsiz, sevgi dolu bir dünya panosunu meydana getirmek için Birleşim Şuuru ile bir araya gelmiş bulunmaktadır. Dünya artık bilinçlenmiştir ve artık acılara, zulümlere, kötülüklere son vermek istemektedir.

Bu bir Değişimdir. Ve bizler bu yolda pozitif düşüncelerle bu gerçeği ve yarının Dünyasını oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın bir okul olduğundan bahsettik.

Bu okulun her bir dönemi 26.000 yıllık bir Siklusa tekabül eder. Ve her bir Siklus bir evrim projesini kapsar. 2000 yılına girişle 19. Siklus programını tamamlamış ve kapatmış bulunuyoruz.

Bundan sonraki Siklus programları daha değişik projeleri devreye alacaktır. Yeni Çağ artık bir Akıl ve Mantık Çağı olarak devreye alınmakta, güçlü ve bilinçli insan imajını sergilemektedir.

19. Siklus projesinin son yüzyılı daha önce bahsettiğim gibi 1900 hızlı evrim programı olarak devreye alınmış ve bugüne kadar uygulanmayan çok özel bir programı planetimize tatbik ederek Mediyamik Çağı başlatmıştır.

1950 yıllarına kadar spiritik yolda hazırlanan Planetimiz 20. Yüzyılın son yarısında kitlevi uyanışlara sahne olmuştur. Ve hakikati kavrayan Bilinçlerle yola çıkılarak bu günlere gelinmiştir.

Ancak Denge Kanununa göre Planetimizde pozitif düşüncelerin çoğalması ile negatif kutuplar da çoğalmaya başlamış ve Dünyamız bu yüzden bir Kaos yaşamaya başlamıştır.

Kutsal Kitaplarda bu yaşanan günlere Kıyamet denilmiştir. Ve şu an bizler Kıyameti sessiz ve derinden yaşamaktayız. Bu yaşanan Çağ bilinçlenen insanın çağıdır.

Bilinir ki mükemmellikler ve güzellikler daima kaosların içinden çıkmaktadır. Bu neden ile yaşanan olumsuz olaylara daima bu perspektiften baktığımız takdirde mutsuz olmamız için hiçbir neden yoktur.

Bu sene Altıncısını devreye aldığımız “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” panelimiz aslında bizlerin değil, Göklerin İnsanlığa bir Çağrısıdır. Bizler sadece bir aracıyız.

Şu an Planetimizde İnsana Hizmet yasasına göre İnsanlığa hizmet veren birçok dost Göklerin Sesini içlerinde duyarak bu evrensel yola adımlarını atmışlardır.

Bu gece Dünyanın her kıtasından gelen ve bu Evrensel yolda hizmet veren muhteşem dostlarımız ile paylaşacağımız çok şeylerimiz olacaktır.

Hepimizin yürüdüğü yollar ayrı ayrı gibi gözükse de hepimiz aynı projede çalışıyoruz. Ve aynı hedefe doğru yürüyoruz. Bu projenin adı TEK’e, BİR’e ve İNSAN’a hizmettir. Din yolundan İlime, Bilime ve Evrenselliğe bu projeden geçilir. Bu bir Birleşim projesidir; Kardeşlik, Dostluk, İnsanlık projesidir. Ve bu Evrensel bir Programdır.

Bu programda Bireysellik yoktur – Menfaat yoktur – Beklenti yoktur, sadece İnsanlığa Hizmet vardır. İşte bu neden ile hepimiz bu çatı altında toplanmış bulunuyoruz. Bütün bu çalışmalar yarınlarda globalleşme yolunda devreye alınacak olan Mutlu Dünya Devletinin temeline atılan harçlar olacaktır.

Dünya üstünde yaşayan herkes Kardeştir. Dinler İnsanları yetiştirici programlardır. Ve artık yetişmiş bir insanın görüşü de Felsefi ve Evrenseldir. İşte yarının Dünya Devleti bu Evrensel Bilinçlerin devreye alacakları çalışmalar ile kurulacaktır. O zaman herkes birbirine saygılı olacak, sınırlar kalkacak, düşmanlık ve harpler olmayacak, silahlar tarihe karışacaktır.

Şimdi, bu gece her kıtadan gelen dostlarımız bizlerle bu müşterekliği paylaşacaklar ve önce bizlere kendilerini kısa bir biyografiyle anlatarak kuruluşlarını tanıtacaklar ve yarınlarda yapmak istedikleriyle hepimize Işık tutacaklardır. Yarınlar bizlerin umududur. Hep beraber, el ele Güzel Yarınlara. Herkesi ve Hepinizi seviyorum.

Teşekkürler.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 2000 Açılış Konuşması

2000 Yılı Panelistleri

2000 Yılı Ödül Sahipleri