Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

2019

1 Kasım 2019 Açılış Konuşması

Saygıdeğer misafirlerimiz, Sevgili Dostlarımız;

Bu gece “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” Sloganı ile devreye aldığımız 1 Kasım Gecelerimizin 25. Yılını Kutlamak üzere bu çatı altında Toplanmış Bulunuyoruz. Hepiniz Hoş geldiniz, Şeref Verdiniz.

Bugüne Kadar yapmış olduğum Bütün Konuşmalarımın Bazıları Belki Henüz Bilinmediği için Bir Kurgu olarak değerlendirilebilir. Bu Çok Doğaldır, Çünkü Bilinmeyeni Kabul etmek Kolay değildir.

Kendi aklının Esiri olmuş Beşeriyete Işık tutmak Çok Zordur. Kozmoz Zamanın darlığı nedeni ile planetimizin Kurtuluşu için Bu programı asırlar önce Hazırlamıştır.

Bu güne Kadar Kendi Atmosferinin dışına Çıkmamış olan İnsanlık Göksel Hiyerarşi tarafından indirilen Kutsal Kitaplar ile eğitilmiştir.

Ancak İnsanlığa verilen Bilgiler ve Gösterilen Yollar İnsanları Birleştireceğine Bir Çok Tarikatlar ve Tabular ile Bölünmelere neden olmuştur, bu Durum planetimizin Bugün yaşadığı Kaosların Temelini teşkil etmektedir.

Bu yaşam Döneminde Göksel Hiyerarşi Şimdi mikro Bilinçten makro Bilince ulaşmış olan İnsanlığa artık Tüm Hakikatleri anlayış Kapasitelerine paralel olarak her Şeyi Tüm açıklığı ile anlatmaktadır.

Artık Kozmoz yarınlarda Hür Bir Ruh ve Hür Şuur ile Hareket edecek insanlığı bir Bütünde Birleştirme Kararı alarak Dünkü Sistemlerin Temellerinin üstüne yeni Binalar inşa etmektedir.

Dünyamız Şu an bu yüzden Büyük bir değişim yaşamaktadır. Artık planetimizde Yaşam Hakkı almış olan herkes müspet ve menfi Görüşleri ile Görevlidir. Bu bir Dualite Sistemidir.

Bu Dünya Kurtuluş ve Birleşim projesinde devreye alınan Birleşim ve Kabullenme çağrıları Bilgi Kitabı yolu ile planetimizin her köşesine ulaştırılmaktadır.

Dünya İnsanının Bilinç Seviyesi Hakikati Kavrayıncaya ve Anlayıncaya kadar arzu edilmese de Seleksiyon programları devrede kalacaktır.

Planetimizin yaşayacağı bu Kaotik Durumların içinden mükemmel İnsanlar Teker Teker Seçilerek yarınların Sağlam Temelleri onlarla atılacaktır.

Ancak Dünya insanı Sessiz ve derinden oluşan bu Birleşim programından Henüz Habersiz olduğundan yaşamını Bilinçsizce Harcamaktadır.

Bu neden ile Bizler Her Şeyi Tüm açıklığı ile anlatarak Bilinç aşamalarına yardımcı olmaya Çalışmaktayız.

İnsanlık yarınlarda Zaman aşamalarında Şu an söylenen Sözlerin Doğruluğuna Bizzat Şahit olacaktır. Ve yarınlar Umulmadık Güzellikler getirecektir.

Sevgi ve Saygılarımla.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 2019 Açılış Konuşması

2019 Yılı Panelistleri

2019 Yılı Ödül Sahipleri