Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

2002

1 Kasım 2002 Açılış Konuşması

Saygıdeğer Misafirlerimiz, Sevgili Dostlarımız, Hepiniz hoş geldiniz ve Evrensel Gecemize şeref verdiniz.

Bu Son Çağın değişmez çağrısı olan “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” Sloganını tüm Dünyada pekiştirmek için her sene 1 Kasım tarihinde devreye aldığımız bu Evrensel Toplantımızın şu an Sekizinci yılını kutlamaktayız.

1995 Yılında yapılan ilk toplantımızdaki konuşmamda, ileride bu 1 Kasım tarihlerinin de 23 Nisanlar gibi tüm Dünyada bir Barış Günü olarak kutlanmasını temenni etmiştim.

Nitekim Hakikati bilen ve anlayan bazı Dünya Kuruluşlarından, artık yavaş yavaş müştereklik teklifleri almaktayız.

Dünya bir Bütüne ve Birleşime doğru gidiyor. Bu kitlevi bir uyanışın göstergesidir. Artık Bilinçlenen insan yarınlardan çok şey bekliyor.

Ve Bizler de Dünya Kardeşlik Birliği olarak insanlığa “Bilgi Kitabı” ile yarınları açıklıyor ve sunuyoruz. Artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, belki şu an Dünya insanının ancak onda biri yapılan bu güzelliklerin farkına varabilmiştir.

Aslında sadece maddeye ve menfaate bağımlılığı olan Dünya insanına bunları anlatmak çok zor. Biliyoruz ki alışılmışın ötesine geçerek, yeni bir görüşü devreye getiren herkes tarihin her döneminde, Bilinç kabuklarını kıramamışların ferdi yorumlarıyla çok zor anlar yaşamışlardır.

Şu an Bizler de Dünya Kardeşlik Birliği olarak hakikati kavrayamayan Bilinçlerin saldırılarına maruz kalıyoruz.

Yeniliğe açık olmayan tutucu Bilinçler çok doğal olarak Bize saldıracaklardır. Ama Bizler onların kusuruna bakmıyoruz. Ancak Güneş Hiçbir zaman Balçıkla sıvanmaz. Hakikatin idraki yarınlardadır.

Tarihin her dönemine baktığımız zaman İnsanlık zaman süreçlerinde kazandığı Bilinç ile bir zamanlar yerden yere vurduklarını sonunda Baş tacı yapmışlardır. Ve yapacaklardır.

Dünya Kardeşlik Birliği’nin Dünya planında asla Siyasetle ve Ferdi çıkarlarla hiçbir alakası yoktur ve olmayacaktır da. Biz almak için değil, Vermek için buradayız. Bizi yakından tanıyan herkes zaten bunu bilmektedir.

Bizim ortamımızda kaos yoktur, art niyet ve negatif Düşünceler yoktur. Bizde sadece Hoşgörü, Sevgi, Affedicilik vardır.

Temennimiz kaos içinde yaşayan herkesin, böyle gönül zenginliklerine ve mutluluğuna kavuşmasıdır. Bizlerin görüşü halen medyanın görüşüyle eşdeğer olmadığı için Bizler Bütünlük olarak şu an bu sektöre karşı hiçbir ilgi duymamaktayız.

Bu neden ile medya bizleri kendilerinden kaçmak ile suçlamaktadır ve bizleri tanımadan kendi görüşlerine paralel suçlamalar ile çalışmalarımızı baltalamak istemekte ve Topluma olumsuz olarak yansıtmaktadırlar. Tabii Bizler de bu yolda çok doğal olarak Hakkımızı adalete güvenerek aramaktayız.

Şu an bir Kaos yaşayan Dünyamızda pozitif Düşünceler ile güzellikleri devreye almak varken, bu negatif düşünceler ile uğraşmak aslında bir zaman kaybıdır. Ancak tarih her zaman tekerrürünü yaşamaktadır. Bizim kapımız herkese açıktır. Çalışmalarımızda Dürüstlük ve Şeffaflık vardır.

Aslında Bizler medyadan hiçbir zaman kaçmadık. Sadece dedikodudan ve aslı olmayan haberlerden kaçtık. Ancak belki ileride terazinin her iki kefesinin de eşdeğer olabileceği bir zamanda Bilinsin ki medyanın en yakın Dostu Dünya Kardeşlik Birliği olacaktır.

Belki o zaman Atamızın umdelerini, Sevgiyi, Barışı ve Kardeşliği müştereken Dünyaya açarak birlikte tanıtabiliriz. Ancak o zaman medya belki bugün olduğu gibi asılsız “rating”lerle çok para kazanamayacak ama o paranın yerini insanlık, onur ve şeref alacaktır.

İşte O zaman Atamızın Ruhu da şad olacaktır. Çünkü onun arzuladığı böyle Dürüst ve Temiz bir Toplumdur.

Bizlerin çalışmaları da böyle bir Toplumun oluşmasına yardımcı olmaktır. Ve yarınların böyle olacağına da gönülden inanıyorum ve herkesi çok seviyorum.

Teşekkür ederim.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 2002 Açılış Konuşması

2002 Yılı Panelistleri

2002 Yılı Ödül Sahipleri