Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

2003

1 Kasım 2003 Açılış Konuşması

Sayın Misafirlerimiz, Sevgili Dostlarım,

Bu Evrensel Gecemize hoşgeldiniz, şeref verdiniz.

1995 yılından beri yarınların geleceğinin sorumluluğunu bizler gibi paylaşarak İdrak Bilincine varmış Dünya Kuruluşlarında hizmet veren kardeşlerimiz ile bu Evrensel Yolda el ele yürümekteyiz. İnsanlık yürünen bu muhteşem yolun Bilinç Yüceliğine ulaştığı an çok güzel Dünya manzarasını da sergileyecektir.

Şu an bizler sadece bu oluşumu hızlandırmaya çalışan Dünya Kardeşleriyiz. Ancak biliyoruz ki, İnsani Bilinçler bir Tedriç Nizamına tâbidir. Ve bu nedenle düşüncelerdeki acabalar ve olumsuzluklar hakikatin ağır dönen çarkını bir türlü hızlandıramamaktadır.

Ancak olumsuz düşüncelerimizi Evrensel Bilincimiz ile törpülediğimiz an bu Hakikat Çarkının daha kolay döndürüleceğine inanıyorum. Şu an Dünyamız, çektiği bütün sıkıntılara rağmen yaşanması güzel ve mutlu bir dünyadır. Çünkü o artık onu anlayan ve yaralarını sarabilecek bilinçlerin güvencesindedir. Bu nedenle yarınlardan asla şüphemiz yoktur.

Dünyamız artık kapılarını yeni ufuklara açmaktadır. Ve artık bu güne kadar yaşanan olaylardan ders alabilen insanlık, sanırım bundan böyle Dünyevi Düşüncelerin üstüne çıkarak Evrenselliği yakalayacaktır. Ve yakalaması da lâzımdır.

Her zaman söylediğim gibi, mükemmellikler daima yaşanan kaosların içinden çıkar. Kaoslar mumun fitilini tutuşturan kıvılcımlardır. Mükemmelliğin ölçüsü daima ikiyi bir etmekle ölçülür. Tek kol ile yüzülmez, tek ayak ile yürünmez, tek kanat ile uçulmaz ve tek Dünya Aklı ile de bir yerlere gelinmez. Evrenselliği yakalamak bu neden ile mükemmellik için zorunludur. Kaoslar bunun için yaşanır.

Düştüğümüz denizde boğulmamak için iki kolumuzu da kullanmak zorundayız. Bir tehlikeden kaçmak için de iki ayağımıza ihtiyaç vardır. Dünyada yaşadığımız olaylar Dünyevi Görüşlerimizi törpüler ve yaşadığımız olaylara başka bir pencereden bakmamıza yardımcı olur. Ve bu yol ile de Akıl ile Mantığımızı birleştirerek yaşadıklarımıza Evrensel bir görüş getirebilme yeteneğini kazandırır ve geliştirir.

Şimdi bu çatı altında burada bulunan siz dostlarımız bu Evrensel Yeteneklerinizi kazanmış ve geliştirmiş olmalısınız ki, bu gece birlikte olabiliyoruz. Bu bir Bilinç ve Koordinat Bütünlüğüdür. Aksi halde asla beraber olamazdık.

35 sene önce ilk kuruluşumuzda 7 kişiyle yola çıkan bu Muhteşem Bütünlük, sanırım şu an tüm dünyadaki dostlarımız ile birlikte milyonları aşmıştır. Bu milyonlar belki şahsen birbirlerini tanımayabilirler, ama kalplerimizin aynı gaye ve aynı ritimle çarptığına gönülden inanıyorum.

Atamızın dediği gibi, “Az Zamanda Çok İşler Yaptık“. Zaman Bize Yetişmeden Biz Zamanı Aştık, artık bizler bir Dünya Ailesiyiz. Ve şu an, Planetimizin her kesiminde Evrensel Kadrolar olarak pozitif ve dürüst insanlar ile yarınların dünyasının harpsiz, menfaatsiz, sevgi dolu, mutlu ve çiçekli düşlerini müştereken hazırlamaya çalışıyoruz.

Aslında bu Program asırlardan beri devrededir. Ancak oluşumda İnsanlığın yetişmesi için bir süreç tanınmıştır. Bu süreç 2000 yılına kadar olan bir zamanı kapsar. Yarınlar İnsanlığın gelişimi ve İnsanlığın pozitif görüşleri doğrultusunda devreye girerek değer kazanacaktır. Hakiki İnsan müşterek bir bilinci paylaşabilme yüceliğine ulaşabilendir. Ve sanırım artık bizler Dünya Kardeşlik Birliği olarak bu bilinci yakalamış bir İnsani Kuruluşuz.

Tüm Dünyada bizim gibi düşünen Hakiki İnsan Kardeşlerimizin gayeleri gayelerimiz, gayretleri gayretlerimizdir. Yürünen yol ise İnsanlık Yoludur. Bu güzel gecemizi bizlerle paylaştığınız için tekrar teşekkür ederim.

Her şeyi, Herkesi ve Sizleri Seviyorum.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 2003 Açılış Konuşması

2003 Yılı Panelistleri

2003 Yılı Ödül Sahipleri