Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

2018

1 Kasım 2018 Açılış Konuşması

Saygıdeğer Konuklarımız, Sevgili Dostlarımız;

Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı programının 24. Yılını Kutladığımız bu evrensel gecemize Hepiniz Hoşgeldiniz, Şeref Verdiniz.

Bugüne kadar yapmış olduğum konuşmalarımla Kozmoz’un Dünya planetine vermiş olduğu Bilgilerin özetlerini sanırım Sizlerle paylaşmış oluyorum. Bu gece ise Türkiye’mizin Dünya Konumundaki Durumunu Sizlerle daha değişik bir açıdan paylaşarak açmak istiyorum. Ancak Sanırım Bu Mevzuya Siklus programlarını açıklayarak girmek daha doğru olacak.

Biliyoruz ki her bir Siklus 26.000 yıllık bir Döngüdür. Bir İnsanî Bilincin mikro Bilinçten, Makro Bilince gelmesi 19 Siklusa mal olmuştur. Her Siklusun Son 6000 yıllık programı bir Tatbiki programı devreye almaktadır. Şu an 19. Siklusun Son 6000 yıllık programı 2000 yılında Son Bulmuştur.

19. Siklusun Son 6000 yıllık programı 2000 yıllık programlar olarak 3 kategoriye ayrılmıştır. Birinci 2000 yıllık programda ALFA Kanalı Tibet’in üstünde olduğu için Burada 2000 yıllık bir meditasyon programı Tatbik edilmiştir.

Biliyoruz ki Alfa Kanalı Göksel Hiyerarşinin planetinize Hediye ettiği Bütün Kutsal Kitapların indirildiği Tek Kanaldır. Bu Kanal sabittir ancak Dünyamızın Dönüş periyotuna göre Kaymalar göstermektedir. Bu 2000 yıllık meditasyon programına Kozmoz ALLAH’ın Birinci Düzeni der.

Bu 2000 yıl içinde Alfa Kanalı Mısır’da piramitlerin ve Nil Sahasının üstüne Kaymıştır. Burada MUSA 2000 yıllık programını devreye almıştır. Kozmoz buna da ALLAH’ın 2. Düzeni der.

Alfa Kanalı bu 2000 yıllık Dönem içinde Arap yarımadasının ortalarına doğru kaymıştır. Ve İSA Kudüs’te 2000 yıllık programını Miladi Tarih ile Başlatmıştır. İsa programında iki Dönem vardır. Alfa Kanalı 500 yıl sonra Mekke üzerine kaydığı için 621 Tarihinde MUHAMMET Kuran’ı Devreye almıştır. Bu program insanlığa İSA Sevgi MUHAMMET Bilgi olarak Tanıtılır. Ve Kozmoz buna da Allah’ın 3. Düzeni der.

19. Siklusun Son 2000 yıllık programında Alfa Kanalı Kuzeye doğru kayarak Şu an Anadolu’nun üstüne gelmiştir. Şimdi ALFA Kanalı 21. Yüzyıldan itibaren 2000 yıl Anadolu’nun üstünde Kalacaktır. Kozmoz Buna da Allah’ın 4. Düzeni demektedir.

Dünya Devletinin Temeli Bu Dönem içinde atılacaktır. Halen yaşananlar yarınların Doğum Sancılarıdır. Ve Kozmoz Şu anki Konumu nedeni ile Türkiye’yi Vazifedar Bir Ülke olarak devreye almıştır. Ve Bilgi Kitabı bu neden ile Anadolu’da yazdırılmıştır.

Atatürk Bu programın Kurdelesini kesen ilk Evrensel bir Liderdir. Atatürk Bu yüzden Sadece Türkiye’nin değil Tüm Dünyanın Lideridir.

Şu an bir Dönem değişikliğine Tabi olan Dünyamızda herkes Kendi Çapına göre görevlidir. Halen zor koşulları yaşayan Dünya Hakkında değişik alternatifler ile Fikirler yürüten Bütün Devlet Liderleri de Görevlidir. Ve herkes yapılması gereken görevlerini Bizzat Tatbik etmektedir. Bu bir Evrensel Programdır. Ve Dünyamız Son Dönem Bakalorya imtihanını vermektedir.

Bütün Bunları Bildikten Sonra yaşanan olumsuzluklar karşısında paniğe kapılmadan sessizce ve Sabırla Sonları Beklemek Sanırım insanlığın mutluluğu olacaktır. Yarının Dünya Devleti Bu Kaosun içindeki mükemmellikler ile oluşacaktır.

Yaşanacak olan her Şey yaşanacaktır. Ancak yarınlarda umulmadık güzellikler devreye girecektir.

Saygılar ve sevgiler.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 2018 Açılış Konuşması

2018 Yılı Panelistleri

2018 Yılı Ödül Sahipleri